is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Da./.

B O E K E N L IJ S T.

Bl. 239 (53) achter reg. 8 invoegen:

Verhalen voor Kinderen, ter vorming van hun verftand en hart. Naar het Hoogd. van Glatz cn Hülfmann. 2 Deelen, met platen. Amft» y. Vliet. 1810 / a: 8.

Bl. 240 (54) boven reg. 5 van onderen invoegen :

Gefchiedenis van den Landman Kluge, door C. G. Salzmann. Uit het Hoogd. 2de uitg. Amft. ten Brink. i8io. Ook F 3 /o: 18.

Levensgefchiedenis van den Koopman Conftant, door denzelfden. Uit het Hoogd. ade uitg. a Deelen. Ibid. 1810. Ook F 3 ƒ2:16.

i. Zedekundige Verhandelingen.

Bl. 24» (56) achter reg. 4 invoegen:

Het fchadelijke en gevaarlijke van het onbevoegd beoordeelen van zijnen naasten aangewezen. Uitgegeven door de Maatfchappij: Tot Nut van '/ jiJgemeen. Amft. de Vries, van Munster en Zoon en van der Hey. 1811.

Ook F 3 ƒ0:5.

5. ZORG VOOR HET LIGCHAAM.

Bl. 243 (57) bov. reg. 5 van ond. invoegen:

Gezondheids Katechismus (verkort). Een onontbeerlijk Huis- en Schoolboek. Deventer Stitzinger. 1795.

Ook F 3 ƒ 0:4.

Bl.

g. Doorloopende Verhalen.