is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39ö ALGE M EENE F 3. a.

Bl. 262 (76) achter reg. 90 invoegen; Omar of de wijze en godvruchtige Oosterling 4 een boek voor het hart. Over het geloof aan Goa de Voorzienigheid enOnfterfelijkheid; door A. Hahn. CJtt het Hoogd. door tf'. Goede.. Amft. v. A ƒƒ«>. !8IO ƒ 1; 10.

£., Zcdekundige Verhalen.

B1- ïö5 C7?> achter reg. 9 invoegen: Iduna , een Zedekundig Leesboek voor meisjes. ^ h« Höo^. van J. Glutz. a Dée& Amlt. If est muller. 1804, leder Deeltje ƒ 1: 5.

In cartoa - 1 : lp»

c. Zcdekundige Verhandelingen.

Bl, 263 (77) onderaan bijvoegen:

Het wijze en weldadige der Schoolverordeningen , « < \Laads Ho°Se Maften vasthield itt I5oó. Uitgegeven door dc Maatfchajspü: . N v. f *. Arm! de Vries, v. Mmfter en, Zoo«

en v. £ isl0 f 0:5:

IVereldkcnnis en Karakterfchetfen. P?« ^4 C7S) onder reg. 18 invoegen:

^ ko?fCh'rdeniS Va°/h' CharIes önadilbn verw p fn',mme der ^ederiandfche jfeurf nit hdEngelsch vertaald. Met platen. AmftS

' ' ' * fo- 15-