is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOOLBERieTBN» 2j

DE W E S T E R E E M S. I. Distr. Mr. th. van swinderen.

GRONINGEN. De Schoolmeestersplaats bij de Martini-Kerk vacant. Bloeimaand 1808.

GRONINGEN. De Schoolonderwijzersplaats in de Noorder Diakonïefchool der Hervormden vacant. Zomer- en Wintermaand 1809.

MARUM vacant. Herfstmaand 1810.

OPENDE. Negen wettige Sollicitanten, namelijk: h. jans, Schoolonderwijzer te Bunne; s. de roos, Ondermeester te Winfchoot; d. hoeksema , wonende te Wehe; a. h. smid , Ondermeester té Noordbroek; j. 11. van wolda4 Schoolonderwijzer te Midwolde, bezittende eene acté van algemeene toelating van den derden rang, de èeffte in het voormalig Drenthe, de vier laatften in het voorsmlig Groningen; j. hofkamp, Ondermeesrer te Groningen; z. j. smidt , Ondermeester te Oldehove; g. a. vef.ndorp, den Scho'oldicnst waarnemende te Marum, en d..stenekes , Schoolonderwijzer te Glimmen, bezittende alle eene acte van den vierden rang in het voormalig Groningen, waren tegen den 13 Maart in dc Dorpskerk alhier opgeroepen, en werden toen door den Schoolopziener van het District, met behulp van den verdienstelijken Schoolonderwijzer van het naburig Grooiegast, d. r. huisman , in de verfchillende vakken van het lager onderwijs, in het biiwezen der Gemeente, onderzocht. — Na het afloopen van dit onder* zoek werd de eerstgemelde hier tot Schoolonderwijzer beroepen, zullende den 1. van Grasmaand aanftaande zijnen post aanvaarden.

II, Distr. j. r. van eerde. WESTERWIJTWERT vacant. Bloeimaand ï.808.

III. Distr. e. tinga. WESTEREMDEN vacant. Zomermaand 1810.