is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s c h o o l b e r i c t e n. 59

Grasmaand 1811. Men wachte daaromtrent nader berigr.

VI. Distr. a. r. maurer.

WIJK AAN ZEE vacant. Hooimaand 1810. IX. Distr. a. simons,

PAPEKOP en DIEMERBROEK vacant. Zomermaand 1811.

X. Distri h. arNTZENIUS4

UTRECHT. Uit de Sollicitanten, welke zich hebben aangeboden, is door de directie tot dé School des '^/w/^/c/ie«, Departements der Maatfchappij: tot Nut van *t Algemeen, een drietal geformeerd, en daaruit tot Onderwijzer in genoemde School benoemd willem laurens van Den siepkamp , hebbende den tweeden rang, zijnde tot dus verre Secondant in het Inftituut van den Heer wf.rtz , te Amfterdam.

GERVEIISKOOP. Bij de alhier nieuw opge-» rigte School (zie het Schoolnieuws dezer maand) is door den Schoolopziener tot Onderwijzer geadmitteerd jan nederhorst , hebbende den vierden rang.

DE MONDEN VAN DE MAAS.

I. Distr. j. van geuns.

RIJNS BURG, den 15. van Oogstmaand 181 ld Na den afloop der plegtigheid van den dag, en bet Voorlezen en voorzingen in de Kerk, nam het vergelijkend examen van 8 Sollicitanten, die, door het Gemeente -beltuur enz., op de nominatie geplaatst waren, eenen aanvang. Dit achttal beftond Uit a. van marton van Oud'-Seij'triand, jakob schuitemaker van Midwoud, p. zevenhuizen Van Muiden, t. stans van Maas/luis, k. rusH a