is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3>8 schoolse rioten.

van Wormcr; j. vis, van Zunderdorp; k. vogelaar , te Amfterdam ; j. Vermeulen , te Utrecht, en s. jans , van de Oldelemmer. — De twee eerften droegen de bijzondere goedkeuring weg, en is daaruit, met meerderheid van ftemmen. aangefteld a. van brink.

STEEN WIJK. Voor de hier vacerende School zijn hier vergelijkend geëxamineerd: . . schrijver, van Kampen; h, j meerman, van der Horst; j- put, te Steenwijk; met den derden rang, en r. willems, te Kallenkote; b. kroon, te Zuidveen, met den vierden rang. — Daaruit is Voor de tweede School aangefteld j. put; voor de derde School r. willems : zullende b. kroon provifioneel den Schooldienst waarnemen in de eerfte School, tot zoo lang willems de aanfttlling kan opvolgen.

OSSENZ1JL vacant. Wijnmaand 1811.

WETERING vacant. Wijnmaand 181 u ;

VRIESLAND.

I. Distr. J. f. korff. fOOSTERVVOLDE. Na wettige oproeping hebben zich naar onze vacante School twee Sol' licitanten aangegeven; doch op den dag van het_ Examen verfcheen maar één van dezelve, name-' lijk j. abrahams , aan welken toen ook de School met den daaraan verbonden Kerkdienst werd opgedragen. Dezelve bezit den derden rang en heeft gedurende de vacature hier gefungeerd.

MAKKINGA. Ook deze School is weder vervuld geworden, alzoo onze provifionele Onderwijzer, r. mf.iners, die insgelijks geene Mededingers had en met den vereischten derden rang was voorzien, tot vasten Onderwijzer, Koster en Voorzanger is anneefteld.

HAULERWIJK vacant. Wijnmaand 1809.

BLESDIjKE vacant. Zomermaand 1810.

WOLV F.GA vncant. Lentemaand 1811.

EOVENKN!]PE. De Onderwijzer a bosch!'ker, vrijwillig van deze School, welke van den

nnd-