is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xiv NAAMLIJST der INTEEKENAREN.

k Wiclandc, (J. Tadema) Secretaris in Utingeradeel e» Lid der Commisfie van Onderwijs voor het Depar* tement Friesland, Wp, (J. v.) Roelandsz., Onderwijzer in de Leer* fchool des Amfterdamfchen Eerfien Departements der Maatfchappij; Tot Nut van 't Algemeen. ,wijn> (J.) Schoolonderwijzer te (Vieringen, Wijngaarden, D. Z., (H. v. d.) Schoolonderwijzer tt

Stherpenisfe. Wilderink, (,,..) Ondermeester te Voorfehoten. Winkel, (J.) Fransch Kostfchoolhouder te Alkmaar. Winkelman, (H.) Schoolonderwijzer te Bergentheim,Witlage, (H, Gt) Tweede Ondermeester bij f. v. Wijk* \ Roeisndsz., in de Leer fchool des Amfterdamfchen Eerfien Departements der Maatfchappij ; Tot Nut van 't Algemeen, Woelderen, ( H, W. van) V, D. M,, en Lid der Cent. misfie van Onderwijs voor het Departement Gelder* land, te 's Heerenberg, Zoete, (H. de) Schoolonderwijzer te Laosduinen, Zoeterwoude. (Het Gemeentebeftuur van) Zuithof, (J. J.) Voorzanger te Visvliet. Zwaan, ( Jan ) Schoolonderwijzer te Leyderderp, Zwart, (R. JO Custos te PVarfum,