is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOOLWEZEN

BINNEN

Holland.

DISPOSITIE van zijne Excellenth den Minister van Binnenlandfche Zaken, betrekkelijk de algemetne Boeken» lijst ten gebruikt der Lagere Scholen , genomen den 8. van Hooimaand iSio. N°. i.

D E MINISTER. VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN

ontvangen hebbende cene Misfive van den In-

fpec-

C *) Ter ijefparing van ruimte heeft de Ondergeteekende hier alleen voldaan aan de bij deze Dispofitie op hem verieènde autorifatie, oni, benevens dezelve, de Boekenlijst in de Bijdragen te doen plaatfen, Voornemens om aldaar vervolgens zoo wel in het algemeen nader verflag te doen van de zamenftelling en inrigtïhg dezer Lijst, benevens van de verfchillende oogpunten, waaruit zij te befchouwen, en van liet onderfcheiden gebruik, het welk daarvan te maken is, als ook in het bijzonder eene, zoo veel doenlijk» SCHOOLW. Q bs'