is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A.Z.b. BOEKENLIJST. 19^

Nieuw ABC- en Spelleboekje voor eerstbeginnenden. 4de druk. Arnh. Moeïcman. 1807. /' 0:1.

ABC- Boek, getrokken uit den Trap der Jeugd , uitgeg. door de Maatfchappij: 'P. N. v. 't A. 2de druk. Leyden du Mortier en Zoon, Deventer de Lange. 1-796 ƒ o: 1.

Groot ABC- Coek ten dienfte der Scholen binnen het Departement Braband. ifteklasfe. Bosch Palier en Z. en Arkefte-ijn. . • ƒ 0:0; ia,

Overijsfelsch Schoolboek, ifte, ade, 3de,-5de en 7de Stukje. Zwol de l. i en 'Pijl. 1806. ƒ0:1:8.

c. Spel- en Leesboeken.

Spel- en Leesboekje voor eerstbeginnenden, uitgegeven door de Maatfchappij: T. N. v. 't A. 9de druk. Leyden du Mortier en Z., Deventer de Lange. 1805. . . 1 . . . ƒ0:1:8.

Schoolboek, uitgegeven door de Zwólfche Maatfchappij: r. N. v. V A. 1 He Stukje. Zwol Tijl. 1800. .ƒ0:1:12.

Nieuw Spel- en Leesboekje voor eerstbeginnenden, door A. Erasinus, ifle Stukje. Den Haag van Teeckelenburg. 1805 ƒ,0 : 2.

Derde Spelboekje voor verder gevorderde leerlingen, door 11. IVeslcr. 2de druk. Groningen Oomkens.. 1805. . /'o:x:8.

Vierde of laatfte Spelboekje voor meer gevorderde ' leerlingen, door denzelfden, lbid. 1806. ƒ0:2.

Spel - pn Leesboek voor kinderen , die eufgzins gevorderd zijn. 1 fte Stukje, 5de druk, en 2de Stukje, ade druk. Gron. Zutaemd. 1805. leder St. ƒ0: 2.

Allereerst Leesboekje voor Kinderen. Leyden du Mortier en Zoon. 1806 ƒ0:2.

Q 5 Nieuw