is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX St. b. BOEKENLIJST* %fó

Handleiding tot een goed gezellig leven, de Hollandfche Jeugd van beide "Kunne aangeboden. Naar hetFranscb. Leyd. du Mortier en Z. 1803. fi: %.

Theophron of ervaren Raadgever voor de onbedrevene Jeugd, door J. H. Campc. 2 deelen. Amft. Wed7 Doll. 1791. Ook F 3 . . . ƒ2:4.

Vaderlijke Raad aan mijne Dochter , door denzelfden. Ibid. 1791. Ook F 3. , .6 . . . .ƒ2:10.

RozahVs Nalatenfchap aan hare Dochter Amanda, door Jakob Glatz. Uit het Hoogd. Leyd. du Mortier en Zoon. 1810. Ook F 3 » . . ƒ 1:16.

Legaat aan Helene van haren Vader G. F. Niemeijer. Uit het Hoogd. met pl. Amft. AUart. ï8o6. . . . . . ƒ3:0.

Huisboek voor vaderlandfche Huisgezinnen, dooi* J. F. Martinet. Amft. AUart. 1793. Ook F 3. ƒ 3: ia.

c. Zedelesfen.

Kleine lesjes voor Mimi. Utrecht Wed. van Schoonhoven. 1791. Ook F 2 ƒ o: 12.

Zedelesfen voor de kleine jeugd, tot vorming van derzelver hart en gedrag, door O. R. F. Winkelman, 's Hage van Dalen Wetten. 1805. Ook F 2 . k . . ƒ <s: ia.

Zedeleer der wijzen van alle landen en van alle eeuwen, of verzameling van zedelesfen, getrokken uit oude cn bedendaagfehe gefchriftéri, door B. Chemin. Uit het Fransch , door P.Agron. Leyd. du Mortier cn Z. iSotj. . . fo: 13.

L D. sciioolw. T d. Ka-