is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$5$ ALGEMEENE t'.I.P.

De kleine Kindervriend, een Schoolboekje voor jonge kinderen, door M. van Hsijningtn Bosch. met platen. 3de druk. Groningen Schitrbeek.

1806 f°- 7.

gekl. - 0:10.

Aangename en leerzame Vertellingen , benevens eenige Fabelen, gefchikt naar de vatbaarheid der aankomende jeugd. Naar het Hoogduitsch van J. H. Elders, met 6 gekl. pl. ade druk. Amft, Timmer. 1807 ƒ0:10.

Vaderlandfche Kindervreugd, vertoond in 8 kunstplaten met toepasfelijke gedichtjes, ede druk. Amft. van Vliet en ten Brink. 1803. ƒ0:12.

Iets voor Ouderen en Kinderen , door jd. Deken. Leyd. du Mortier en Zoon. 1804. . ƒ o: 12.

Nieuw en volkomen ABC-, Spel - cn Taalkundig Leesboek voor kinderen, naar her Hoogd. van J. G. Reinhardi, met pl. 2de druk. Amft. Timmer. 1803 f P i M -

Vaderlandsch AB-Boek voor dc Nederlandfche jeugd. Amft. Holtrop. 1781.

Öok F 2 , ƒ0:15.

Nieuwe Gedichten voor kinderen , door E. J. B. Schonk. Nijmegen View eg. 1805. . ƒ0:16".

gekl. - 0:18.

Gevallen van kleine Jan, befchreven door kleine Hein, metpl. Zutphei) Thieme. 1800. /'o:i8.

gekl. - 1: jo.

■De kleine Kindervriend cn Vader Jakob , met gekl. pl. Gron. Schicjrbtek. . . Canon / 1:5,

Nieuw cn volkomen Spel-, Taal -, Schrijf- en Rekenkundig Leerboek voor kinderen , of eerfte en tweede of laatftc vervolg van bet ABC-Boek, naar het Hoogduitsch van J. G. Reinhardt. Ibid. XS03 cn 1805. Ook G 1. d*. . . . Elk St. ƒ o: 16.

Ge-