is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. I. BOEKENLIJST. s^Q

Wiskundig Leerboek van J. Niewwenhuis, 2 Deelen, bevattende de Reken-', Meetkunde en Algebra. Zutph. Thieme. 1803 en 1805. ƒ 5;Ia.

Wiskundige Lesfen, eerfte Curfus, bevattende de gronden der Rekenkunst , benevens de eerfte beginfelen der Stelkunst; en tweede Curfus, bevattende de volledige gronden der Stelkunst, en onder anderen-de theorie der Logarithmen, de Combinatorifche Anaüjfis , en de meest merkwaardige Re.klén, door,"/, de Gelder. D*n Haag de Gebroeders van Cleef en Scheurleer. 1808 en i8cy. . . . ifte Curfus ƒ4:15.

ade Curfus ƒ3: 5.

Meetkunde , door denzelfdem Den Haag yan Cleef. 1810. . . . i ƒ 3:10.

Handleiding tot de befchouwendc en werkdadige Meetkunst der platte en ligchamelijke hoeken enz., toegepast op de Aardrijks-, 'Sterre-Cu Zeevaartkunde , door denzélfden, ifte Deel. Amft. AUart. 1806.

Ook G ï. m. . . , . ƒ 13:4.

Meetkundige Grondbeginfelen der Natuurkunde, door P. Steendra. 2 Deelen. Amft. Tntema en Tieboel. 1776 en 1778. . . ƒ5:12.

Gronden der Werktuigkunde, op eene Wiskundige Leerwijze behandeld, in tien boeken, doti P. van Campen. Leyd. van Thoir en de Mei/ere. 1803. . . . , . . ƒ 3: iS.

m. Zeevaartkunde.

Grondbeginfelen der Stuurmanskunst , door P. Steenftra. Amft. Hulst van Keulen. 1780. ƒ5:5.

Verhandeling over het bepalen der lengte op Zee, 3de en vermeerderde druk, door J. II. van .minden, Amft. ibid ƒ6:10.

Noo-