is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEENE BOEKENLIJST. |£$e

a. Op de Tweede of Middelfte klasfe.

a. Zonder plaatjes.

b. Met plaatjes.

c. Plaatwerkjes.

3. Op de Derde of Hoogfte klasfe»

a. Bijbelfche en Zcdekundigc Leesboeken.

b. Zcdekundige Verhalen.

c. Zedekundige Verhandelingen.

d. Wereldkennis en Karakterfchetfeu.

e. Gefchiedkunde.

ƒ. Levensbefchrijvingen. g. Rcisbefchrijvingen.

Natuurlijke Gefchiedenis. i. Plaatwcrkjcs.

G. Boeken voor dc Onderwijzers.

1. Om zich zeiven te oefenen in it

a. Onderwijskunde.

b. Opvoedkunde.

* Zedelijke.

** Ligchamelijke*

c. Leeskunst.

d. Schrijfkunst.

* Theorie. ** Praktijk.

e. Het maken van Opftellen. ƒ. Rekenkunde.

Y 3 g. Ne-