is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BETREKKELIJK DE BOEKENLIJST. 305

heldering» meent men echter, ten aanzien van dezelve het volgende te moeten herinneren.

Wat de boekjes, vermeld onder F en beftemd tot prijsjes, aanbelangt:

Vooreerst. Onder deze afdceling zijn alleen zulke werkjes geplaatst, welke toefchenen tot geen ander, te voren opgegeven, fchoolgebruik te kunnen worden aanbevolen. Eene verkeerde gevolgtrekking zoude men dus maken met te meenen, dat bij het omzien naar boekjes tot prijsjes, inzonderheid en bij voorkeur de keuze daartoe zoude moeten gefchieden uit deze afdeeling. Onder de boekjes, in voorgaande afdeelingen tot meer regtftreeksch fchoolgebruik beftemd, zijn er zeer vele, welke daartoe bij voorkeur verdienen in aanmerking te komen. Wil men dus uit deze Lijst gefchikte boekjes tot prijsjes opzamelen, zoo zoeke men deze niet alleen te zamen uit de afdeeling F , maar raadplege en wel vooraf de voorgaande afdeelingen, waarin men reeds eene groote menigte werkjes door de bijvoeging van Ook F tot prijsjes zal vinden aangewezen, van welke het aantal dan ook blijken zal nog ruim zoo aanmerkelijk te wezen, als dat is van die, welke onder de afdeeling F bepaaldelijk tot dat oogmerk werden opgegeven. De keuze is dus hier zeer ruim, welke echter door de bijgevoegde prijzen, als ook door de fchifting dezer werkjes in verfchillende onderdeden, zoo gemakkelijk mogelijk is gemaakt geworden. • Ten tweede. Onder deze afdeeling zijn voluit herhaald zoodanige reeds vroeger gemelde werk* j welke ook met plaatjes zijn uitgegeven, als

zijn-