is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LAGERE SCHOLEN BINNEN HOLLAND. 32?

gepaste gelegenheden, aan de fchooljcugd voorgelezen en uitgelegd worden.

Art. 16.

Deze Wetten ztifien bij elke Bijzondere Schoolorde (Art. ci van het Reglement) worden bepaald , als ook daarbij worden geregeld de vacantïe- en gewone fchooltijdcn, benevens de wijze, waarop de tijd, voor het onderwijs gefchikt, in elke fchool behoort verdeeld te worden.

En op dat niemand hiervan ecnige ignorantie zoude pretenderen, zal deze op de gewone wijze worden afgekondigd en aangeplakt, alomme waar zulks behoort,

Gedaan in den Haag, den 23, Mei 1806.

In kennisfe van mij,

Secretaris bij het Departement van BiiHienlandfchc Zaken,

( Was getcckend)

WENCKEB ACIL

Bb 3 SCHOOL.