is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van' h. heringa , te leeuwarden. 333

Deze Schoolorde aan dc Plaatfelijke Schoolcomrnisfic van Leeuwarden medegedeeld en door dezelve goedgekeurd zijnde, is alzoo nader bekrachtigd fa onze vergadering van den 5. van Zomermaand 18 io„

QÏFas gct.)

JAN BROUWER, Preftdent. JAN DANIËL van der PLAATS, abf. Secretaris.

ORDE der WERKZAAMHEDEN,

laagste klasse. Maandag*

Voormiddag, ifte uur. Schrijft naar Exempels, 2de uur. Teekent.

Namiddag, ifte uur. Leest.

2de uur. Schrijft cn Rekent.

Avond, ine uur. Schrijft naar Exempels, ade uur. Repetitie.

JDings.