is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/

& C H O o L b E R I o T E TU 5

VI. i)«?r, w. sanders.

OSSENZIJL vacant. Hooimaand 1809. BLANKENHAM vacant. Wintermaand 1809,

VRIESLAND,

L Z)/^r. j. f. kqrff,

OQSTERWOLDE vacant. , Wijnmaand 1809, HAULERWIJR" vacant. Wijnmaand 1809, ÖLIDEBEllKÖOP vacant. Wijnmaand 1809.

If. pjïtr. BI. j. ADRIANI. TJER.KGAAST vacant. Hooi- en Winter*, 'maand 1809, ;

ST. NIKLAASGA vacant. sfTaw» en Wintermaand 1809,

III. .Di.tfr. h. v/, c. a, visser.

ÓLDEMIRDUM vacant. Wintermaand i8o8i BALK hi'zondere School der tweede klasje va-» cant. Wintermaand 1808.

BAKHUIZEN vacant. Lentemaand 1809. tUTRIJP vacant. Wijnmaand 1809. OOSTHEM vacant. Wintermaand 1S09,

IV. ./>.:,7/\ a. broinins,

PEINS vacant. Lentemaand 1808.

HARDINGEN. De Stads Franfche School vacant. Lentemaand 1808-.

BOER vacant. If intermaand 1808.

IITENS vacant. Wintermaand 1809.

H1GTUM. Uit vier Sollicitanten naar de vacante School alhier, k. kuipers, openbaar Onderwijzer te Ferwci.'de, 11. j. norbruis, woonachtig te Minnertsga, J. r. zelluma te Hijlaard en hTj. sMiDTte Roordahuizun, alle van den derden 'rang, is, na gehouden examen door w. a. ba^rs openbaar Onderwijzer te Bolsward, noot Baljuw' en Gemeente - beftuur van Wonferadeel, ' A 3 be-