is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tï6 SCHOOLBERIGTEN»

wijs, maar tevens in de Meetkunde grondig ervaren. "Men vervoegc zich bij den Schoolonderwijzer a. kroon, met vrachtvrije brieven.

U T R E C II T,

IV. Distr. h. g. schlu|ter.

HOQGELAND vacant. Grasmaand iSio, GELDERLAND,

I. Distr, ......

OPIfNEN vacant. , Lentemaand i3oS.

NlEUWAAL vacant. Wijnm. 1808.

RUMPT. De alhier opengevallen Schoolondervvijzerspost is vervuld cjoor de aanftelling van w. van hemert, bezittende den derden rang,

II. Distr. f. h. repelius.

CULENPORG. De School van Liefdadigheid vacant. Oogstmaand 1808.

III. Distr. . . .

BEMMEL vacant. Louwmaand 1809.

VI. Distr, h. w. van woelderen.

DOESBURG. De post van Franfche Kostfchoolbquderesfe vacant. Wijnmaand 1807.

VII. Distr. H. j. th0mass0n.

LOCHEM. De Franfche jonge Jufvrouwen Kostfchool vacant. Hooimaand 1809.

LOCHEM. De Gecombineerde post van Franfche Meester en Organist is vacant. Bloeimaand 1810. Men wachte nader berigt.

OVER-