is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8CH00LBERI0TEN. ïgt

II. Distr. , \

DORKWERT vacant. Herfstmaand i8io„ MARUM vacant. Herfstmaand i8io.

III. Distr. e. tinga, WESTEREMDEN vacant. Zomermaand ï8io.

IV. Distr. h. wester.

OMMELANDERWIJK , een gehucht onder Veendam. De gewettigde Bijfchool alhier vacant. Zomermaand 1807,

ONST WEDDE. Door het overlijden van h. knoop, is de School alhier vacant geworden. De zoon, tammo knoop , die federt een paar jaar den Schooldienst voor zijnen vader met lof heeft waargenomen, blijft hierin proviüoneel voortgaan. Deze School is van den middelften

rang; het vast jaarlijksch inkomen van Schoolonderwijzer, Koster en Voorzanger (welke bedieningen hier verbonden zijn) is min of meer, behalve vrije woning, 150 gulden. Het getal der Scholieren is in den zomer niet groot, flechts 30 a 40 bedragende, doch in den winter omtrent ioo.

MIDWOLDE. De posten van Schoolonderwijzer, Koster en Organist zijn hier, door het overlijden van b. haykens, mede open gevallen. H. p. edens blijft, gelijk hij reeds eenige jaren tot genoegen gedaan heeft , ook voortaan het Schoolwerk provifioncel waarnemen. Deze School ftaat in den hoogden rang; het vast jaarlijksch inkomen als Schoolonderwijzer, Koster en Organist, kan wel 300 gulden bedragen, buiten het

vrij