is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieu ws.

Mist van geëxamineerde Schoolonderwijzers , Huisonderwijzers , Schoolhouderessen en üuisonderwijzeressen in de Voorjaarsvergadering des jaars 1853. . . . Bl. 51G.

Zomervergadering deszelven jaars. 794.

77 " " Najaarsvergadering deszelven jaars. 1045.

Limburg. Benoeming bij continuatie van den Heer Mr. A. .T. J. H. Thisseh tot Schoolopziener in het vijfde Schooldistrict dezer Provincie. .

M.

JWes, (A.) te Kadzand. Zie Redevoering.

fc»x, (W.) te Woude, Gemeente Akersloot. Vijfentwintig-

.Jarige schooldienst van dezen onderwijzer. . . 822. '■Gister van Binnenlandsche Zaken. Verslag nopens den staat der lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden over 1851 601.

"" ~ Ex!ract uit het besluit , houdende de verdeeling der som voor schoolonderwijzers-gezelschappen , toegestaan over het jaar 1853. . . 509,

M°ordrecht. Zie Schoolexamen.

N.

^rlandsch Oost - Indië. Zie Benoeming van onderwijzers. lJnegen. Vijfentwintig-jarige schooldienst van den onderwijzer

D- KuMEM 169.

"ordbrabant. Benoeming bij continuatie van den Heer Jhr. Mr.

• B- J. A. M. Veiuieijeh tot Schoolopziener in de eerste afd. van het eerste Schooldistrict dezer Provincie. . . 1044.

■ Zie Contract.

°ordholland. Tijdelijke waarneming van het eerste en tiende ^ehooldistrict dezer Provincie door de Heeren A. Beeloo en Mr. ^' W. vah- Romukde , Schoolopzieners in het vijfde en elfde ^istrict, 167. Benoeming van den Heer A. Beeioo tot School^>2>ener in het eerste en tiende Schooldistrict en tot Secretaris ^er Commissie van onderwijs dezer Provincie, 422. Eervol nlslag op zijn verzoek verleend aan den Heer Jhr. Mr. C. vah