is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schooiberiglen.

Wn, (H. vak) aangesteld tot onderwijzer in eene nieuw op. jingle Bijzondere school der tweede klasse te Delft. BI. 468. iWl«> (A. tas) aangesteld tot onderwijzer te Malden, Ge-

«teeme Beumen en JMiziWe» y4

'«ure Oproeping van sollicitanten naar de Openbare'school °0. Aangesteld B. II. Fïbwerda. . 37g

'harenbeek. In de Bijzondere school der tweede klas'se voor' eisjes tot onderwijzeres aangesteld Mejufv. J. J. TijimrSass.

IJ '**'••• 171.

**■ , (J. II.) aangesteld tot onderwijzer in eene Bijzondere' scaool der tweede klasse le Amsterdam. . '. 4G8>

,asCH, (D. S.) aangesteld tot onderwijzer in de nieuw opgerigte' H el' Ii,J,onde'e school der eerste klasse te Wapeningen. 273. Ho/' ( J'"fT' S-) aanGesleld tot onderwijzeresse te Schiedam. 831. .™' (D- VAy MK) ingesteld tot bijzonder onderwijzer der Weede klasse te Ouderkerk aan den Amstel, Gemeente Ouder Amstel.

V ■ • • • 555.

*Bks , (A.) te Kudelstaart, Gern. Aalsmeer , overleden. 1016.' Kone, Gemeente Ambt Gramsbergen. De Openbare school ft Tacant, 88. Aangesteld J. Nijbobb. . . , 378, (Mej«f". C.) aangesteld tot Fransch Kost- én da».' ^schoolhonderesse te Boom. . . . 74°0 °°f*veen- Oproeping van sollicitanten naar eene der Openbare' c olen , 379. Tijdsbepaling van het vergelijkend examen , 566 ^angesleld A. Fejs 1021<

657 r °ProePiDS van sollicitanten naar de Openbare school, J> ■ Verslag van het vergelijkend examen , 831. Aangesteld K. wm, "

Üoorn n * * • 1080-

Voo ' • pr°ei)Ins TaQ so!llc«anten naar de Fransche Kostsahool sch^ n°nr'e Jufvrouwen' 177- Tol Fransche Kost- en dag-

•f/o^0 aangesteld Mejufv. C. HoSBWS. . 740.

»ISGS Be °penbare sch°o1 vacaRt ' 91 • Aangesteld W. Ko-

Hovf , ' , ' ' ' • • ' . 189.

- . (J. vak) tijdelijk waarnemer der school le Sieuwendijk ,

%in T Zuld-BeÜerla'"<'- 927.

*<n, Gemeente Putten , vacant, 74. Verslag van het'gehou^;,v„eTt'r&e;'lkea(3examen ' 274. Aangesteld J.D.R.Moir.. ' 464. " "• De school voor talen en wetenschappen vacant. 275.