is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladwijzer. L.

Lage Zwaluwe. Aangesteld C. de Graaff. . Bl. 1076.

Lamswaarde , Gemeente Eontenisse. De Openbare school vacant , 744. Oproeping van sollicitanten. . . 931.

Langeveen, Gem. Tubbergen. De Openbare school vacant. 88.

Langweer i Gem. Doniawarstal. Aangesteld L. Krkeit. . 472.

Laren. Tot onderwijzer der Buurtschap Nettelhorst aangesteld D. J. Studie. ...... 74.

Laven, (II. M. D.) aangesteld tot bijzonder onderwijzer der tweede klasse te Maastricht. ..... 188.

Leeuwarden. Tot hoofdonderwijzeres der Stads Burgerschool aangesteld Mejufvrouw M. J. van Ddinen. . . . 557.

Leijden. Oproeping van sollicitanten naar eene der Stadsscholen voor armen en minvermogenden. . . • '36.

Leveroij, Gemeente Nederweert , vacant, 91. Aangesteld L. II. Kloostermans. . . . • ■ 476.

Lieshout , (W. D. van) aangesteld tot onderwijzer in de Bijzondere school der tweede klasse te Wijchem . . 1010.

Limbokgh , (H. L.) aangesteld te 't Zandt. . . 936.

Limburg , (J.) aangesteld tot onderwijzer der Israël, school te Smilde. ....... 840.

Limmel , Gemeente Meerssen. De Openbare school vacant. 90.

Lobith. Oprigting eener Bijzondere school der eerste kl, 1078.

Loou , (F. de) te Lage Zwaluwe , op zijn verzoek eervol ontslagen 1076.

Loos Damble, (J. L. N.) te Arkeï', eervol ontslagen. . 1012.

Louis , (P. M.) aangesteld tot onderwijzer in de nieuw opgerigte Armenschool te Axel. ..... 744.

Ludewig , (F.) aangesteld tot ondermeester in de Openbare school te Castricum. ...... 177.

LüiT, (D.) aangesteld te Oosierlcek , Gemeente Wijdenes. 742.

31.

Maakal , (M. S.) te Joure , Gem. Haskerland. , overleden. 746. St. Maartensbrug' , Gem. Zijpe. Oproep, van sollicitanten. 929. Maastricht. De post van hoofdonderwijzer der jongensschool bij 's Rijks lagere school vacant, 90. Eene Bijzondere Dag - en