is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

GE&BJEltM/AJV MS. I Digtr„ m. JF. Baron van Verscltiter.

VELP, Gemeente Meden. De Bijzondere Dag- en kostschool der tweede klasse voor meisjes vacant. Oct 1852.

DIEEEN, Gemeente Bheden. Eene Bijzondere school der tweede klasse vacant. Maart 1849.

li ïïisir. Kr. JF. «. rwM Bleeek wan

Mtijsewijh.

NIJKEEK. De Armenschool vacant. JVbv. 1852.

HÜINEN, Gemeente Putten, vacant. Nov. 1852. SEI Distr. or. ^ Mraon.

ZTJÏPIIEN. Den 3 dezer is do nieuw opgerigte Bijzondere school der eerste klasse voor E. K. kinderen geopend. Bij die gelegenheid heeft J. Jtjreius zijne betrekking als hoofdonderwijzer in die school aanvaard.

ZTJTPHEN. De Bijzondere Israëlitische school der tweede klasse vacant. Aug. 1852.

IV Distr. Dr. j&. XasontMer. LAREN. Na bekomene magtiging is tot onderwijzerin de Buurtschap Nettelhorst benoemd Dekk Jan Struik, hebbende den derden rang, die den 3 dezer zijne betrekking heeft aanvaard.

WINTERSWIJK. De school in de buurtschap Miste vacant. Oct. 1851.

V Distr. JF. x. Ei. Oe Moth. WEHL. De Openbare school vacant. Bec. 1851.

VI Distr. Dr. .Jf. dr. Mfeenen, NIJMEGEN. Eene Bijzondere school der tweede klasse vacant. Fehr. 1852.

HELMEN en MALDEN. Ten gevolge der aankondiging in de N. Bijdragen van October j. 1. heeft zich