is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scftoolnieuws.

in dezen dag, die bij den hoogstverdienstelijken Klappekt zeker de aangenaamste herinneringen zal achterlaten.

SCHOOLGEBOUWEN.

zeeland.

Tweede Schooldistrict.

JBruinisse. Deze Gemeente mag zich verhengen over de vervanging van het oude, bekrompene en hoogst ondoelmatige0 schoollocaal door een geheel nieuw schoolgebouw , hetwelk tegelijk met het daaraan grenzend nieuwe Gemeentehuis is gesticht ter plaatse, waar het vroegere, bouwvallige, Gemeentehuis stond. De gezamentlijke kosten voor den bouw van het Gemeentehuis en van het daarmede vereenigd schoollocaal met toebehooren hebben, na aftrek van de opbrengst van het oude Dorpshuis, bedragen ƒ 3900 , welke zijn bestreden door:

1». Een subsidie van het Rijk, groot ƒ 1000; 2°. een subsidie van de Provincie, groot ƒ 1200; 3°. een renteloos voorschot van de Provincie, af te lossen in tien jaren, groot ƒ 500, en 4°. eene negotiatie ten laste der Gemeente, met jaarlijksche rente en aflossing, groot/1200Het nieuwe schoollocaal is lang 17 el, breed 7,5 el e» hoog, tot aan de vlakke zoldering, 4,7 el. Het is voorzien van nieuwe schoolmeubelen en zeer doelmatig ingeng ■

Na reeds een paar maanden geleden to zijn afgebouw en dagelijks te zijn gelucht en verwarmd, is het op de" 26 Januarij 1853 voor schoolgebruik opengesteld; W welke gelegenheid aan de kinderen eenige ververschingel1 zijn uitgedeeld, die zij , onder afwisseling van gezang c* spel, op de ruime speelplaats achter het schoolgebon hebben genoten.