is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boefcheoordeelingen.

voudiger vermenigvuldiging, wanneer in den vermenigvuldiger een cijfer, of een vak van cijfers, voorkomt, dat een veelvoud is van cijfers, waarmede reeds vermenigvuldigd is; b. v. om met 72123 te vermenigvuldigen, vermenigvuldigo men eerst liet vermenigvuldigtal met 3, dit laatste product weder met 4, en plaatse de achterste cijfer in de kolom der tientallen; daarna vermenigvuldige men dit laatste product weder met 6, en plaatse het zoodanig, dat de achterste cijfer in de kolom der duizendtallen komt. Hoe eenvoudig deze zaken ook zijn mogen , vinden wij het toch van belang, de leerlingen terstond daarop opmerkzaam te maken: in de meeste leerboeken geschiedt zulks niet. Eenige opmerkingen over den invloed, dien de vermeerdering der factoren op het product uitoefent, en dergelijke, alsmede eene definitie van magten en wortels, besluiten de vermenigvuldiging. De opmerkingen over de factoren zouden welligt met de voorafgaande hebben kunnen vereenigd worden, doch het is niet kwaad, deze eigenschappen eenigzins door de andere heen te weven. Worden ze alle achtereen behandeld, dan zullen zij den leerling weldra vervelen.

Na de uitvoerige behandeling der vermenigvuldiging, kon natuurlijk de deeling korter zijn. Wij vinden hier dan ook terstond de deeling voor getallen van twee of meer cijfers. De regel, om de cijfers van het quotiënt te vinden, is duidelijk en niet te langwijlig voorgesteld, terwijl wij bovendien met genoegen in §. 42 eene aanwijzing hebben aangetroffen, hoe pien terstond het aantal cijfers van het quotiënt kan weten. Vooral echter beviel ons hier de opmerking aangaande de overeenkomst tusschen deeling en gebrokene getallen. Nadat de Schrijver heeft aangetoond, hoe men het quotiënt eener deeling