is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

V Distr. JP. JI". X. «f<? Mom.

TERBORG, Gemeente Wisch. De Bijzondere school der tweede klasse vacant. Febr. 1853.

WEHL. De Openbare school vacant. Dec. 1851. \1 Distr. Dr. «#. *I. Ureenen.

NIJMEGEN. De Openbare jongejufvrouwenschool vacant. Febr. 1853.

NIJMEGEN. De post van schoolonderwijzer in het Roomsch Katholijke Weeshuis vacant. Febr. 1853. ■

NIJMEGEN. Eene Bijzondere school der tweede klasse vacant. Febr. 1852.

BEEK, Gemeente Ubbergen. De Bijzondere school deieerste klasse voor meisjes vacant. Jan. en Febr. 1852.

WIJCIIEN. De Bijzondere Dag- en kostschool der tweede klasse voor jonge jufvrouwen vacant. April 1851.

OVERASSELT vacant. Mei 1848.

IX Distr. Dr. M*. II. Tijdesnan.

WADENOOIJEN. De Openbare school vacant. Febr. 1853.

TIEL. De post van hoofdonderwijzer der Armenschool vacant. Jan. 1853.

X Distr. JE. Ij. Baron van Voorst tot Voorst.

GENT. Bij besluit van Heeren Gedeputeerde Staten van Gelderland, van den 8 Fobruarij j. 1., is aan de alhier gevestigde Vereeniging van den //. Vincentius van Paulo magtiging verleend tot het oprigten eeuer Bijzondere school der eerste klasse.

HUISSEN. Ten gevolge van het vertrek van den Heer W. C. Stemfoort naar Gorredijk , Provincie Friesland, is de alhier bestaande school voor talen en "Wetenschappen vacant.

PANNERDEN. De Openbare school vacant. Nov. 1851.