is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

KVIEBBE OMjJL ATXSB. I Distr. «F. .1. Aoo«e6oom.

's GRAVENHAGE. De Bijzondere school der eerste klasse in de Jufvrouw-Ida-straat vacant. Maart 1852. II Distr. Ij. Stobbe.

NOORD WIJK - BINNEN De Openbare school vacant. Jan. 1853.

HAZERSWOUDE. De Openbare Bijschool aan den Rijndijk vacant. Dec. 1852.

III Distr. SB. raa Blintanpcn ïï^abbewton.

GOUDA. Op den 14 Februarij j. 1. is alhier in den ouderdom van 74 jaren overleden Mevr. de Wed. Akna Barbara van Meerten, geb. Schilperoort , die zich gedurende een tijdvak van ruim veertig jaren met grooten ijver en hooge ingenomenheid aan het onderwijs heeft toegewijd, en voorzeker in het aandenken van hare talrijke leerlingen nog lang zal blijven voortleven.

BODEGRAVEN. De Openbare Bijschool dezer Gemeente in de Meije vacant. Febr. 1853.

BODEGRAVEN. Eene Bijzondere school dor tweede klasse vacant. April 1849.

WOERDEN. De Openbare Armenschool vacant. Sept. 1849.

V Distr. A. '9'Ofyi' tmsssg.

NIEUW LEKKERLAND. De Bijzondere school der eerste klasse vacant. Nov. 1852.

HENDRIK IDO AMBACHT vacant. April 1851. VIII Distr. G. SS. MS. BBelprmt.

KRALINGEN. Eene Bijzondere school der tweede klasse voor meisjes vacant. April 1850. IX Distr. Dr. «f. van JWierimghen SBorshL

VLAARDINGEN. De nieuw opgerigte Bijzondere