is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

En zouden wij hier niet vermelden de op den duur zoo nuttig werkende maatregelen van het Bestuur onzer Stad tot bevordering der koepokinenting, ten gevolge waarvan nog steeds, alleen voor het onderwijs op onze scholen, worden aangenomen diegenen, die daarvan, of van de natuurlijke ziekte, de behoorlijke bewijzen kunnen aantoonen.

Wij kunnen en mogen hier eindelijk niet verzwijgen de zoo heilzame maatregelen, op aandrang der geneeskundige Commissie, door het Gemeente-Bestuur op onze scholen mede genomen tot wering der tinea capitis (die afzigtelijke kwaal van het hoofdzeer) bij de kinderen. Aan den geneesheer N. D. Sijbrandi en den heelmeester H. D. Visschee zij bij hernieuwing voor hunne ijverige zorg en bemoeijingen de moeste dank toegebragt, terwijl wij met grond de hoop koesteren, dat de Heer J. L. Dusseau (die den Heer Sijbeandi sedert 1" Januarij 1. 1. heeft vervangen) het voetspoor van zijn' voorganger waardiglijk zal volgen. Ten gevolge van al het aangewende ten deze zijn nu sedert Junij 1847 geheel hersteld 2436 kinderen, en blijven er nu nog slechts 424 van al de scholen onder geneeskundige behandeling, waarvan slechts een klein gedeelte de school behoeft te verzuimen. Wij mogen ons alzoo vleijen, dat eenmaal deze afschuwelijke kwaal genoegzaam geheel van onze scholen zal geweerd zijn.

Na dit alles, meen ik aan dit mijn Verslag een einde te kunnen maken, en hoop ik, èn uit do inrigting, èn uit de handelingen van en op onze scholen te hebben .aangetoond, dat het onderwijs daar geenszins te hoog wordt opgevoerd, of aanleiding geeft, dat de kinderen