is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws*

Door den band der reinste vreugd : JVut te stichten voor de jeugd!

Dat was 't wat ons meester leerde Als bij staag met ons verkeerde : » Kind'ren!" zei hij : » elke stand » Is 't gewrocht van Godes hand. » Elk moet daarom zich bepalen » Bij zijn kring — niet af te dwalen , » Niet te laag en niet te hoog, » Houdend steeds Gods doel in 't oog,

» En dat doel is welbehagen;

» Want Hij maakt' de donk're dagen ,

» Door bet weldoen, licht en blijd;

» Zingt dus Kind'ren! wie gij zijt; » Elke stand heeft zijn genoegen » Als men zich naar 't lot kan voegen;

» Elke stand geeft ware vreugd}

» Zoo hij zich in God verheugt."

EXAMEN.

Toespraak aan de loffelijk ontslagenen.

Na de blijken der gemaakte vorderingen is mij de aangename taak overgebleven, om u toe te spreken, die met lof onze scholen verlaat, en met belooningen en eereprijzen voor betoonde vlijt en goed gedrag bekroond zijt! UI. lot -was ons van den beginne af, dat gij de school betraadt, na aan het hart, en gijl. kunt er dus