is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

VI Distr. Jhr. Kr. E. MS. van Beijma Tltoe MHngnta.

NOORDWOLDE. De Openbare school vacant. Mei 1852.

BLESDIJKE, Gemeente Weststellingwerf. De Openbare school vacant. Julij 1852. VII Distr. Mr. >S. MM. SSencRer Anstreae.

LANGWEER, Gemeente Doniawarstal. Op den 7 AjJril j. 1. had alhier het vroeger aangekondigde vergelijkend examen plaats voor de vacante onderwijzers - betrekking in de school te Doniaga. Van de veertien sollicitanten hadden zich zeven op den bepaalden tijd op het Gemeentehuis laten vinden. Nadat allen een goed examen hadden afgelegd, werd deze betrekking toegekend aan Lambeetus Kreeft, hebbende den tweeden rang, ondermeester te Bolsward. De vereischte magtiging is bereids door de bevoegde magt verleend. IX Distr. *M. MM. MSeSëms.

ZWEINS. De Openbare school vacant. Jan. 1853.

OVER M.S S S E Mi.

I Distr. le. afd. Mr. MS. \W. A. E. Baron Stoet tot Oiahnia.

ZWOLLE. Eene Bijzondere school der tweede klasse vacant. Maart 1853.

I Distr. £e. afd. Mr. ,M. van Mn ff en.

KAMPEN. Eene Bijzondere school der eerste klasse vacant. Febr. 1853.

KAMPEN ZEEDIJK, Gemeente Genemuiden. De Openbare school vacant. April 1851.