is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

van goedkeuring, sprak een woord van dankzegging, betuigde , dat hij, bewust van het belangrijke zijner betrekking, in de voortdurende betrachting van zijnen pligt steeds met lust was werkzaam geweest, schetste den toestand van het onderwijs bij de aanvaarding van zijnen post, en hoe hierin eene gewenschte verbetering was daargesteld. Allen, die bij deze plegtigheid tegenwoordig waren, vereenigden zich in den wensch, dat het Aart Koning gegeven worde, nog vele dagen in rust na welvolvoerde taak te slijten.