is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet ingezondene en pnderteekening dei- spreuk kunnen de onbekroonde stukken van don Secretaris worden teruggevraagd, mits binnen zes maanden na de uitspraak, na welken tijd zij zullen worden vernietigd.

Elk, hetzij lid van liet N. O. G-. of niet, is tot de beantwoording geregtigd; de voordeelen van den verkoop, indien de Gew. Vereen, tot de uitgave besluit, zullen worden afgestaan aan het te Utrecht gevestigde fonds voor onderwijzers - weduwen, genaamd: Weduwen Hulp.

Namens de Gew. Vereen. Utrecht van het Ned. Ond. Gen.

K. Visschee, Secretaris.

De Gewestelijke Vereeniging Utrecht van het Nederlandsen Onderwijzers - Genootschap noodigt alle ondermeesters en onderwijzers - kweekelingon, behalve den in het vorige jaar bekroonde, uit, om in te zenden: 4 schoonschriften groot, 4 „ middelsoort,

2 „ staand Hein

en 2 „ loopend klein,

genommerd van 1—12. Iloofdletters, niet tot het schrift behoorende, moeten niet voorkomen, maar wel een regel cijfers, op een der kleinschriften.

Elk der 12 schriften moet aan de keerzijde met eene spreuk geteekend zijn, en die spreuk mede geplaatst worden op een verzegeld naambriefje.

De premie voor het beste en der bekrooning waardig gekeurde stel is tien gulden.