is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnietiivs.

609

gymnastie niet langer als eene zeldzaamheid worde beschouwd, maar onder de gewone vakken van onderwijs opgenomen, heeft de Regering ten einde dit te bevorderen, bij het begin van den gewonen cursus der Kweekschool voor schoolonderwijzers te Haarlem, in Augustus 1851, een bekwaam en ervaren onderwijzer in de gymnastie aan die school toegevoegd.

OPENBARE SCHOLEN.

A. Staat van het onderwijs.

Deze heeft in den loop van het jaar 1851, wat Noord' hrabant betreft, 'm deugdelijkheid gewonnen. Hier springt die vooruitgang in het oog door vernieuwing van schoollocalen, door de benoeming van bekwame hoofdonderwijzers, en elders, hoe spaarzaam dan ook, door het toevoegen van hulponderwijzers in talrijk bezochte scholen, of door verhooging dor geldelijke inkomsten. Deze verbeteringen, hoezeer niet aanzienlijk, geven stof tot tevredenheid. Daartegenover staat evenwel eenige teruggang op andere plaatsen, hetzij door vermindering van vaste inkomsten aan openbare onderwijzers of andere inkortingen , waartoe in 1851, meer dan in eenig vorig jaar, sommige Gemeente - Besturen zijn overgegaan, naar het schijnt niet genoeg beseffende hoezeer het onderwijs zelf daardoor noodwendig lijden moet.

In Gelderland wordt meer algemeen tusschen de verschillende onderwijzers naijver gevonden om hun onderlijs meer en meer vruchten te doen dragen. Aan dien naijver, opgewekt door vele Gemeente-Besturen en an"ere Collegiën, is het toe te schrijven, dat het onder