is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

661

Schoolberigten.

Het vergelijkend examen zal plaats hebben, in de school van 't Zandt, op Dingsdag, den 30 Augustus e. k., des morgens ten negen ure.

TEN POST. Op den 23 Junij j. 1. overleed, na eene langdurige ziekte, in den ouderdom van ruim 61 jaren, J. H. Venekamp, sedert 1823 schoolonderwijzer alhier. Ten behoeve van de nagelatene weduwe en minderjarige kinderen zal de school, gedurende het jaar van gratie, provisioneel worden waargenomen.

T JAMS WEEË vacant. Jan. 1853.

V Distr. »e. af«l. Mr. tV. BSieaHwis.

TERMUNTERZIJL. Ten gevolge van het vergelijkend examen, gehouden den 3 Mei j. L, is, na bekomene magtiging, tot onderwijzer alhier aangesteld Roelf Meints van Meeden, hebbende den derden rang, dia zijne betrekking reeds heeft aanvaard.

HEILIGERLEE, Gemeente Scheemda. De Openbare school vacant. Mei 1853.

MM MS. MS W ff MM MS.

II Distr. MS. Miunrettbos.

SMILDE. De onderwijzersplaats in de Bijzondere school der tweede klasse, behoorende bij de Godsdienstschool der Israëliten, vacant. Dec. 1852.

VRIES vacant. Sept. 1851.

IV Distr. Dr. Mm. gïïofstette CrwlS.

HOOGEVEEN vacant. Junij 1853.

M, M FM MS MJ MM G.

I Distr. *M. Schttusihattsen.

MAASTRICHT. De post van hoofdonderwijzer der jongensschool bij 's Rijks lagere school alhier vacant, Oct. 1851.