is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

665

II Disti>. JF. van de Vent.

LIMMEL, Gemeente Meerssen. De Openbare school vacant. Maart 1851.

ULE S TE ATEN. De Openb. school vacant. Maart 1851.

EU Distr. *M. %M. iffaegevs. RIMBURG vacant. Oct. 1844.

VII Distr. *B~. JP, MM. van de Moo. VENLO. Eene der Openb. scholen vacant. Maart 1852. VENLO. De Armenschool vacant. Maart 1852.

VIII Distr. %M. MM. Sengers, SEVENUM. De Openbare school vacant. Maart 1853. SWOLGEN, Gemeente Mierlo, vacant. Dec. 1852.

B E B I (t li

B. L. van Es, onderwijzer in de Stads Burgerschool te Brieïle (zevende Schooldistrict van Zuidholland), verlangt eenen ondermeester, die den derden rang bezit en de Fransche taal grondig onderwijst. Benevens de gewone verpleging zijn de voordeelen ƒ125 en eene uitmuntende gelegenheid voor de beoefening der wiskunde. Brieven franco aan bovengenoemden onderwijzer.

PRIJSVRAAG.

De Gewestelijke Vergadering in Zuidholland van het Nederlandsen Onderwijzers-Genootschap heeft in hare vergadering van den 18 Mei j. 1. besloten, de navolgende prijsvraag uit te schrijven: