is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

667

1 N H O U D.

BOEKBEOORDEELLNGEN.

J. van Wijk , Rz., Geschiedenis van Nederland, naar aanleiding van C. Peeks Beknopte Schets, ten dienste van aankomende onderwijzers en meergevorderde leerlingen. Twee stukjes. Zesde druk Bl. 573.

L. Th. Zeegers, Nederlandsche Chrestomathie. Bloemlezing uit de werken van eenige voorname hedenclaagsche Nederlandsche schrijvers en dichters, ten gebruike der jeugd ingerigt — 6S5.

MENGELWERK.

B. Brugsma , Het onderwif3 in de Aardrijkskunde beschouwd als middel, om eene nuttige levenskennis aan de leerlingen der Lagere scholen mede te deelen. ( Vervolg van bl. 505.; — 579.

P. Prins, Proeve, hoe men, naar aanleiding van 's Konings verjaardag, op de school bij de jeugd liefde voor den Vorst en het Vorstelijke Huis kan aankweeken. — 591.

Nog eens de Vaccins — 599.

SCHOOLNIEUWS.

Verslag van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, wegens den staat der Lagere scholen over 18gl, namens Zijne Majesteit den Koning bij de Staten-Generaal ingediend — 601.