is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

zijne gewone vergadering berigt, öf en—zoo ja — welke kinderen de school verlaten hebben en de achterstallen , die er in de betaling zijn mogten.

Art. 17. De Plaatselijke Schoolcommissie behoudt zich voor, na het Bestuur der centen - scholen gehoord te hebben, in deze Instructie zoodanige veranderingen en bijvoegingen te maken als zij noodig oordeelt, en speciaal, om in het vervolg ook des avonds school te doen houden.

Aldus vastgesteld in de vergadering der Plaatselijke Schoolcommissie op den 13. April 1853.

Mij bekend, De Districts - Schoolopziener, Gr. H. M. Delprat.