is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOOLMEUWS,

Benoeming van de Heeren Dr. J. H. Kroon als Districts-Schoolopziener in Gelderland en van Mr. A. J. J. H. Thissen als zoodanig in Limburg.

Op de voordragt van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, heeft Zijne Majesteit, bij besluit van den 19 Augustus 1853, N°. 58, bij continuatie benoemd: den Heer Dr. J. H. Kroon tot Schoolopziener in het derde Schooldistrict der Provincie Gelderland, en, bij besluit van den 15 September daaraanvolgende, N°. 93, den Heer M'. A. J. J. H. Thissen tot Schoolopziener in het vijfde Schooldistrict van Limburg.