is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

gratificatie en de transportkosten terug te betalen, indien zij binnen vijf jaren, na aankomst in Indië, uit eigene beweging, het geval van wel bewezene ziekte uitgezonderd, 's Gouvernements dienst verlaten.

Alvorens eene aanstelling te kunnen verkrijgen, zullen de candidaten bovendien moeten overleggen- eene verklaring van den Commissaris des Konings in de provincie, waar hunne woonplaats gevestigd is, houdende, dat ten zijnen genoegen voldoende borg is gesteld, dat eventueel ten behoeve van den candidaat behoorlijk zal worden voldaan aan alle verpligtingen, welke, uit kracht van de Wet op de Nationale Militie, op hem niogten komen te rusten.

3' & & 13 JS JS M A M A 3T T. I Diste *>'. Afd. iflir. fflr. JT. 0. A.

NS. Wes'IteijeM. 4

's HERTOGENBOSCH. Eene school van lager onderwijs binnen deze Gemeente vacant. Nov. 1850.

St. OEDENRODE. De Bijzondere school der tweede klasse voor meisjes vacant. Maart 1853.

VEGHEL. De Openbare school vacant. Mei 1853. II Distr. Dr. <*. 11. Hermans.

TILBURG. De Bijzondere school der eerste klasse voor jongens in de wijk Heuvel vacant. Sept. 1852. 211 Distr. afd. Dr. Jf. A. W. Ittterhamst.

OVENTJE, Gemeente Zeeland. De Openbare school vacant. Jan. 1853.

DEMEN. De Openbare school vacant. Jan. 1853. IV Distr. Mr. «?. F. SeMeftuianu

EINDHOVEN. De Openbare school vacant. Julij 1853.

36*