is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

BOEKBEOORDEELINGEN.

ö'. "W. Heckek, Schets der Algemeene Geschiedenis. Leeren leesb. voor school en huis. Tweede herziene druk. Bl. 751.

Lees-stof voor de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, in proza en poezig. — 752.

J- J. Abbink, Het schip; gesprekken over den oorsprong en voortgang van den scheepsbouw, de zeevaart, de verschillende soorten van schepen, enz — 755.

van dek Vegt, De winteravonden. Een leesboek voor de lagere scholen. 758.

L. Bruins, De tijd. Leesboekje voor jonge kinderen. — 758.

Mengelwerk.

Lauts, Iets over de telfopoffcring van Antonius Hambroek 764:-

Pestalozzi op nieuwjaarsdag 1810 768.

SCHOOLNTEWS.

■Benoeming van de Heeren D'. J. H. Kroon als Districtsschoolopziener in Gelderland en van Mr. A. J. J. H. Thissen als zoodanig in Limburg — 793.

■Lijst van Schoolonderwijzers 794.

Lijst van Huisonderwijzers " '809.

Lijst van Schoolhouderessen 810.

Lijst van Huisonderwijzeressen 813.