is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK.

M*estato»»i op Kersmis 1810.

(Redevoering tot zijn Huis (1).)

Waartoe de noodiging van dezen dag tot vreugde? Duizend jaar en bijna weder duizend zijn verloopen, Sedert men zich te dezer stonde altijd zoo verheugde. Maar is de vreugde dezer stonde juist daarom thans niet zielloos, omdat zij zoo oud is, en bezitten wij misschien niet slechts nog den droesem en den schijn van haar heilig wezen? Dan zoude ik geen deel daaraan willen nemen; ik zou mij dan niet willen verheugen; ik zou dan willen treuren in dit uur der oude blijdschap. Ik vraag: wat was die oude blijdschap? Ik zie rond naar hetgeen nu is, en vraag mij zelvcn weder: wat is het? Ik heb van de ouden gehoord en gedeeltelijk nog zelf gezien: Kersnacht was een nacht voor de menschen, dien geen aardsche nacht gelijk was; de dag der hoogste aardsche vreugde was geene schaduw daarvan. De verjaardagen van de verlossing des lands uit de slavernij, de verjaardagen der vrijheid waren er niet mede te vergelijken. Het was een geheel hemelsche nacht, een

(1) Zie de noot op bl. 768 in het nummer der vorige maand.