is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuics.

Besturen, welligt nog lang zonder onderwijs en opleiding zullen blijven; maar heeft het ons God tot hiertoe nog wel aan iets noodigs doen ontbreken, en kan, ja zal H'J ook dit niet, op Zijnen tijd, ten goede doen koeren?

Wij hebben het gemis te betreuren onzer jongst afga' storvene ambtsbroeders, cn namen en nemen nog altijd op het levendigst deel in het leed, dat eeni^en onzer tsm of bedreigt; maar zijn wij niet nog steeds in het land der levenden, en heeft ons God niet nog altijd meel' doen behouden dan ontnomen, niet nog altijd meer vreugd dan smart gegeven?

Wij allen, van welken rang of ouderdom ook, hetzij in nog vrijen, hetzij in gehuwden staat, hetzij reeds ge' vestigde, hetzij aankomende onderwijzers, wij allen g* voelen, vooral in deze ure, onze veelvuldige tekortkomingen en zonden; maar heeft het ons God, door ons tot hiertoe bij het leven en de gezondheid te bewaren! niet nog altijd vergund, met Zijne hulp ceuigermatc toch te kunnen goed maken wat wij verzuimd hebben, te kunnen herstellen wat nog te herstellen is, te zijn w» wij wezen, te worden wat wij worden moeten ?

Wij althans, wij meenen dit, en zeggen het den Heef Prinsen in het 4de zijner schoolgezangen van ganschei' harte na (Gez. 84):

God is goed, waar scheps'len leven Leeft Hij , die hun Schepper is ! 0 j God is zoo mild in 't geven. God is goed ; waar scheps'len leven Leeft Hij, die hnn Schepper is! Dus is aller heil gewis.