is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeelingen.

het ons met de voornaamste stad van Kafferland: Z^' haoé. — „ Gouvernement du Cap" zal wel behporen te zijn: Gouvernement ou Colonie du Cap de Bonne Espérance. De stad le Cap kennen wij niet. De Engeh schen zeggen Capetown, en wij zeggen nog altijd: KaapstadOpgegeven onder de zeeën zijn: de Middellandsche zee, de zee van Marmara, de Zwarte zee en de zee van Azof, die allen onder de binnenzeeën, of deels onder de golven, moesten worden gerangschikt. „ La rner de France" achten wij eene oneigenlijke uitdrukkingDe „ Golfe de Gascogne" behoort onder de zeeboezems te huis, en ook de Golf van Biskaye, die niet is vermeldDe opgave der bergen, of gebergten, is zeer gebrekkig, en voorzeker is het onnaauwkeurig van het Himalaya - gebergte te zeggen, dat het is „8. O. de 1'einpChinois." Ook is er geen onderscheid gemaakt tusschen gebergten en alleenstaande berggevaarten. De laatste*

missen wij nagenoeg geheel Van de vulkanen in Nc'

derlandsch Indië, wier getal reeds vrij groot is, wanneer men enkel denkt aan Java en de Sunda- EilandenH is alleen genoemd: „ le volcan de Ternate dans leS Moluques."

Groot zijn de onnaauwkeurigheden in de „ Notions-" Onder alle de fouten, bereids door ons opo-eo-even, 'li gewis niet het minste, dat onder de Canaux is vergeten het Noord - Hollandsche Kanaal. — Is het na dat alleS noodig, de lijst van gebrekkige opgaven nog te vergi*°°' ten? Uit het „appendice" slechts dit: (bl. 38) »le golfe de Medemblik", die wij ons niet herinneren immer te hebben hooren noemen Zeer gering is ongetwijfeld de begrooting der bevolking van onze koloniënDaar toch Java ongeveer 10,000,000 zielen telt, is I'S4