is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberisten.

De dag van het vergelijkend examen zal den belanghebbenden nader worden kenbaar gemaakt.

SCHIEDAM. Tot het vergelijkend onderzoek, aangekondigd door het Bestuur van het R. - K. Liefdegesticht alhier, heeft zich slechts ééne sollicitante, namelijk Mejufvrouw M M. Coppens, aangemeld. Ten gevolge van het door den Distriets - Schoolopziener afgenomen examen, is zij voorgedragen tot bijzondere schóólonderwijzeres van de eerste klasse bij de meisjesschool, tot genoemd gesticht behoorende.

IJSSELMONDE. De Openbare school vacant. Oct. 1853.

HOOGVLIET vacant. Sept. 1853.

KRALINGEN. Eene Bijzondere school der tweede klasse voor meisjes vacant. April 1850. IX Distr. Dr. «?. van Wieringhen BorsM.

DELFT. Ten gevolge van het verleend ontslag aan den onderwijzer A. van Raalte is de school in het Weeshuis der Gereformeerden (Bijzondere school deieerste klasse) vacant. Nopens de vervulling der betrekking wachte men nader berigt.

WOOROMWOIjLiANn,

I Distr. A. SteeMoo.

AMSTERDAM. Eene Bijzondere school der eerste klasse vacant. Mei 1852.

V. Distr. C GerOenier.

MEDEMBLIK. De Openbare school voor meisjes vacant. Aug. 1853.

ABBEKERK en LAMBERTSCHAAG. De school te Lambertschaag vacant. Aug. 1852.

44*