is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1868 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladwijzer.

Haijkens, (J.) aangesteld te Vlagiwedde. BI. 1044

Halsteren. Tot onderwijzer der Openbare school aangesteld G. Boothans. 867 Harderwijk. Opheffing en oprigting eener gesubsidieerde Bijzondere school voor meer uitgebreid lager ondewijs voor meisjes. 969 Harlingen. De eerste meisjesschool vacant, 83. Tot onderwijzeres aangesteld Mejufvrouw H. Heking, 168. Tot onderwijzeres der tweede meisjesschool aangesteld Mejufvrouw E. C. Tak. 726 Harmeien. Oproeping van sollicitanten naar de Openbare school. 1115 Hatert, gemeente Nijmegen. Tot onderwijzer der Openbare school aangesteld J. E. van de Poel. 1034 Hattem. Tot onderwijzer der Openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs aangesteld D. C. van Merkesteun. 619 Heemstede. Opheffing eener Bijzondere school. 522 Heerenveen, gemeente Schqterland. De Openbare school vacant, 346.

Tot onderwijzer aangesteld S. K. TJri. 525 'slleerhendrikskinderen, gemeente 's Heerarendskerke. Oproeping van sollicitanten naar de Openbare school, 437. Tot onderwijzer aangesteld J. Bijkse. 725 Jleeswijk. De Openbare school vacant. 1032 Hering, (Mejufvrouw H.) aangesteld te Harlingen. 168 Hessum, gemeente Dalfsen. Oproeping van sollicitanten naar de Openbare school, 347. Nadere oproeping, 627. Tot onderwijzer aangesteld B. Jalvingh, 977. Nader berigt nopens het examen. 1042 Hinse, (D. "W.) te Amsterdam, op zijn verzoek, eervol ontslagen. 77 Hissink, (L. A.) aangesteld te franeker. 728. Hitzum. Verslag van het examen naar de Openbare school. 1116 Hoekstra, (,) te Oudeschoot, gemeente Schoterland, op zijn verzoek, eervol ontslagen, 169 Hoeven en St. Maartenspolder. Tot onderwijzer der Openbare school benoemd F. de Winter. 1032 Hofstee, (P.) aangesteld te Finsterwolde. 527 Hogebeintum, gemeente Ferwerderadeel. Oproeping van sollicitanten naar de Openbare school, 260. Verslag van het examen, 439. Tot onderwijzer aangesteld ( „ ) van der Wal. 876 Holleerands, (M.) te Sas van Gent, op zijn verzoek, eervol ontslagen. I6"