Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IMPRESSIES

mijn vrouw was toen al in mijn zaak, komt ze naar boven, en zegt dat mevrouw de Barones tel et tel van de fransche legatie opgebeld had, om te vragen wanneer ze gemanicuurd kon worden, en, had ze er bij laten zeggen, dat ze speciaal door mijnheer geholpen wenschte te worden.... Manicucuren... . manicuren.... je weet dat ik daar zoo'n hekel aan heb, maar enfin voor een goeie klant.... ik had het mensch wel nooit geholpen of gezien, een juffrouw, een francaise, die ik toen had, stuurde ik altijd naar de sjieke klanten, dat maakte indruk toén nog zoo'n fransch

sprekende juffrouw. ... — Laat uw handen alsjeblieft gaan,

zei ik er tusschen door — stond deftig. Zeg maar, dat ik

mevrouw de Barones morgen om tien uur verwacht.... Denk er om meisjes, schreeuwde ik, vroeg den grond boenen, en zorgen dat alles blinkt. — Ik was ook wat vroeger dan anders opgestaan, om alles netjes in orde te maken, ik had voor de gelegenheid een spiksplinternieuw jasje aangetrokken, alles zag er uit in de puntjes. Denk er om dat ik door niemand gestoord wensch te worden, als ik met de Barones bezig ben. Mijn vrouw, — toen nog mijn meisje — plaagde me en deed of ze jaloersch was. Tegen elf uur kwam de

Barones 't Was koud, akelig guur weer. Een prachtige

auto stond voor de deur, en een kleine dikke dame, met een schitterende bonten jas aan, stapte binnen. Ik zette boven nog even de stoelen recht, en ontving haar met een diepe buiging, — in een oogopslag zag ik dat ze leelijk was, een rooie pruik, enfin een onaangenaam gezicht, — haar mantel hield ze liever aan — ze was frileus, haar handen waren vol

ringen — en ze sprak fransch Ik ging tegenover

haar zitten.... S.v.p. votre main gauche, madame la Baronne.... Voici.... ik merkte wel dat ik niet veel aan haar handen te doen had, ze waren goed onderhouden. Waarom dat mensch zoo speciaal door mij geholpen wenschte te worden, was me eerst niet recht duidelijk,.... Langzamerhand schoof ze haar stoel hoe langer hoe dichter naar mij toe, ik kreeg het er benauwd van, zoodat ik maar weer om de main droite vroeg. ■— Alle mogelijke complimentjes werden naar mijn hoofd geslingerd — Ai!!! U strijkt de verf te warm op

Sluiten