Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GYMNASIUM

tjeof een beentje uit de terpaar de, en peinst, wat voor historie daaraan verbonden zal zijn geweest. Eiken ochtend maken Nico en hij samen een groote wandeling door de weiden; ze liggen aan den slootswal te soezen en neuriën volkswijsjes, die ze op de boerenkomedie hebben gehoord. Ze laten de eenden boven zich snateren en de grutto's boven zich lamenteeren en kijken zwijgend naar de wiekende en duikelende kieviten.

XXV

De overgang van de vacantie naar het gewone schoolleven is de kermis. Ditmaal zullen Guus en Willem deze nog eens geducht vieren; het is een afscheid, want daarna zullen ze hard aan het werk gaan voor 't eind-examen. Maar deze eene week nemen ze een abonnement op den stoomdraaimolen en 's avonds gaan ze naar de schouwburgtent. Die is er van 't jaar voor 't eerst en ze geven er werkelijk goede stukken en niet meer alleen draken zooals in het kleine schouwburgje, waarin Elly het vorig jaar als de zoon van den hertog van Genua heeft gedebuteerd. In de tent zien ze Op Hoop van Zegen en kluchtspelen van Blumenthal en Kadelburg. En na afloop gaan ze bij Consael poffertjes eten en luisteren naar de guitaar van Saar. De artisten zitten er ook: ze kennen ze allen van het tooneel en vinden het merkwaardig, ze hier nu zoo huiselijk onder elkaar aan de appelbeignets te zien.

Maar het liefst hangen ze toch om in den stoomcarroussel, waar het klapperend en rommelend plankier hun voorbijrijdt, hoog opgetast met de blinkende zegekarren en de rondtollende luchtballons en de hobbelende leeuwen en paarden. De muziek dreunt en de fluit gilt er tusschendoor en het ruikt er naar stoom. Ze mikken hun serpentines naar de meisjes, die op de paarden elkander voorbijschokken; ze staan te praten bij de stang met de meiden die het geld ophalen; ze strooien confetti en ze tollen, rollen, rommelen rond. Sensationeele schilderstukken omringen hen: liefde en

Sluiten