Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GYMNASIUM

moord en wolven in de sneeuw en cowboys in de prairie. En overal bloed, dolken, woeste, uitpuilende oogen en angstig omhooggeheven armen. Overal hartstocht en dood.

Elly en Lilly zitten samen in een koets en de jongens, springen bij haar in.

„Vreeselijk, hè, met Zuleikha!"

„Wat is er?"

Ze hebben niets gehoord.

Weet Willem het nog niet? Het is verschrikkelijk. Het stond gisteravond in de krant. Daarom is Zuleikha niet op de kermis. Haar zuster, het beeldschoone meisje, dat met den musicus de wereld rondtrekt.... Ze had een ander lief. Een voornamen heer uit Parijs. Die is haar en den musicus nagereisd. En in Nizza is het gebeurd. De musicus gaf daar een concert. Toen hij thuis kwam vond hij ze beiden dood. Ze hadden een schot door het hoofd. „Moord en zelfmoord" stond er boven het bericht in de krant.

De stoomfluit slaakt haar daemonische gillen. Het orgel speelt een zwoele wals. Het beeldschoone meisje. „Moord en zelfmoord". Willem draait rond in zijn flonkerende koets; op het roode pluche zit hij met Guus en de maitresjes. Ze draaien langs de kasteelen, de riddergevechten, de bandieten; ze draaien door Siberië, door de Sahara. Parijs en Nizza. Liefde en hartstocht. Zuleikha's zuster. Zuleikha ..

Zuleikha, ja, daar staat zij. Ze draagt haar lichtblauw mantelpak met de roode parasol. Ze ziet Willem. Ze knikt droefgeestig. Willem duizelt rond in zijn tuimelende koets. Hij ziet haar en raakt bedwelmd van liefde en moord en. flonkering en pluche.

(Wordt vervolgd).

Sluiten