Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZONDERLINGE BRUIDEGOM

OBER (knikt). Ze doen van alles om 'r dat huwelijk te doen vergeten. Zeker 'n kerel, die 'r sloeg of zoo. Daarom heette 't op dien eenen brief al: „mejuffrouw van Brandelen". 't Was natuurlijk beter geweest „mevrouw van Brandelen", maar dan kwam je in de war met de mama. Maar dat was 'n brief rechtstreeks naar hier. Deze is doorgezonden, dus van iemand, die van de heele geschiedenis nog niets weet. Als je even nadenkt, begrijp je al die dingen altijd dadelijk!

JOHAN. Ze ziet er anders heelemaal niet treurig uit.

OBER (met hooge logica). Loop je dan van je man weg voor je verdriet? — Maar we zouden ons niet met de gasten bemoeien. Hier, breng dien brief aan meneer Kromming. Die komt vandaag niet van z'n kamer. Wacht, geef hem die krant ook. Die leest-ie graag! (geeft brief en krant aan Johan. Deze verdwijnt er mee in den fond).

2e t o o n e e 1.

OBER alleen; daarna RIJNSTEE. (Ober verschikt eenige tijdschriften en couranten, ziet ook een courant even in, wil zich dan verwijderen door den fond. Van rechts komt Rijnstee binnen, in demi, hoed op. Hij is, als allen in dit bedrijf, half zomersch gekleed, want we zijn nog in den aanvang van het voor-seizoen. Vandaar ook de bijzondere rust in 't anders toch al rustige hotel).

RIJNSTEE. Hé, ober!

OBER (zich omkeerend, neemt hem op). Meneer!

RIJNSTEE. Ik wou je vragen, zijn hier soms brieven gekomen voor (zeer duidelijk) Dr. Rijnstee?

OBER (ofschoon hij nog al eens iets meemaakte, hierover toch eenigszins verwonderd). Voor wie, zegt u?

RIJNSTEE. Dr. Rijnstee.

OBER. Voor (met nadruk) dokter Rijnstee? Nee!

RIJNSTEE ('n beschreven blaadje papier uit portefeuille halend). O! Mochten er soms komen, wil je ze dan doorzenden aan dit adres? Ik had eerst mijn adres hier opgegeven, omdat ik dacht, in dit dorp te komen logeeren. Maar ik ben in den omtrek in 'n hotel blijven hangen.

Sluiten