Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZONDERLINGE BRUIDEGOM

RIJNSTEE (smeekt haar als 't ware, hem nü tenminste niet lastig te vallen.) Ella!

ELLA (opeens, hem recht in de oogen ziend). Zeg, je hebt toch geen malle dingen in je hoofd gehaald?

RIJNSTEE. Wat bedoel je?

ELLA. Nu, ik dacht, misschien, omdat we dien dag samen nogal.... aardig gepraat hebben? Wat als scherts bedoeld is, moet je nooit voor ernst opnemen.

RIJNSTEE (met 'n lachje, half begrijpend). O, nee, wees maar niet bang!

ELLA (gerustgesteld). Dan is 't goed, zie je! (coquet, laat haar bedoeling raden) 'n Aardigheid.... moet.... aardigheid blijven.

MEVR. v. BR. (wendt zich weer tot Rijnstee.) Dus, meneer, ik vertrouw op uw woord. U zult dat Hetty.... onze dochter besparen. Regelt u hier nog even wat u te regelen hebt en laat 't dan gedaan zijn. Kom, man, Ella, wij gaan zoolang daar! (wijst naar links, gaat vóór Ella, met 'n trotschen blik op Rijnstee, af links. Mevr. v. Br. wacht op v. Br., die Rijnstee passeerend, hem graag nog wat zeggen wil. 'n Eenigszins gebiedend gebaar en geluid van z'n vrouw weerhoudt hem daar echter van en hij verdwijnt eveneens, zij 't 'n weinigje onwilligjes. Daarop volgt ook zijne vrouw).

15e tooneel.

RIJNSTEE, alleen; daarna BERATSKI; later HETTY.

RIJNSTEE (loopt heen en weer op den voorgrond). Ja, ja! — En ik zou toch verduiveld graag even afscheid willen nemen van haar! (Na 'n oogenblik verschijnt Beratski in den fond. v. Rijnstee, hem ziend, blijft rechts staan, tot geen woord in staat).

BERATSKI (naar voren komend, ironisch). O, u logeerde hier niet, meneer? Nee, nee! 't Is maar goed, dat ik zelf even kom onderzoeken! Die praatjes van die obers! 't Heeft me al moeite genoeg gekost, achter 't adres van uw brieven te komen, (brutaal) En wat was u nu eigenlijk van plan?

Sluiten