Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZONDERLINGE BRUIDEGOM

tenminste, als ik wèèr eens trouw, volg ik m'n eigen zin.

v, BR. (als uiting van diepste filosofie, heen en weer loopend.) Ik ben geen koffer!

MEVR. v. BR. (kan nauwlijks praten). Wat?

v. BR. (als voren, wijst op Rijnstee). Hij zal me begrijpen: ik ben geen koffer!

MEVR. v. BR. (na naar adem gesnakt te hebben). Meneer, neemt u mijn man onder behandeling. Hij is.... of nee, u heeft hem al veel te veel onder uw behandeling genomen. Ik zie de gevolgen. En ook mijn dochter, die zich tegen haar moeder richt! Maar dat begrijp ik! Na de diepe teleurstelling, welke u haar gebracht hebt, heeft ze vertrouwen in niemand meer. Zoo zou ik ook zijn (weer met iets van 'n tragédienne op Hetty toegaand). Kind, nu pas zie ik zuiver je positie. Je bent niet getrouwd, je bent niet niètgetrouwd, je bent. ... 'n jonge weduwe!

RIJNSTEE. Mevrouw, ik zal zorgen, dat ik Hetty nooit meer onder de oogen kom.

HETTY (spijtig). Zoo, zult u dat?

RIJNSTEE (ernstig). Ja, dat beloof ik! (maakt 'n beweging van heen-gaan).

HETTY (plots 'n weinig uit de hoogte). Nee, blijft u gerust: wij gaan!

MEVR. v. BR. Juist, Hetty, wij gaan. Wij loopen nu weg. De rollen zijn omgekeerd, meneer! U heeft ons in 'n bui van krankzinnigheid moedwillig verlaten, nu achtervolgt u ons. Maar nu vluchten wij. En als u ons nog niet met rust laat, dan zal m'n man.... niet waar, Hugo? Nu, wat sta je te kijken?

v. BR. (voor zich, mompelend). Ik ben geen koffer, ik ben geen....

MEVR. v. BR. (plots straf bevelend). Hugo, ga mee! v. BR. (als voren). Nee, ik wil niet! MEVR. v. BR. Wat zeg je?

v. BR. (als voren). Nee, nee, nee! Ik wil m'n vrijheid, ik ben mezelf. Toen 'k nog zee-officier was.... O, wat is dat lang geleden! Hemel, laat ik nog eens mezelf zijn, van Brandelen persoonlijk, eigenhandig. Laten jullie me, laten

Sluiten